hænder fra mor og barn

PARTNERSKABET: FORSKELLIGHED OG LIGEVÆRDIGHED

Bestyrelsen i M’Balla Sukaabe foran samlingsstedet.

Initiativet til at hjælpe de mest sårbare børn og unge i Gorom-Gorom blev taget af kvindeforeningen M’Balla Sukaabe omkring årtusindskiftet. Deres navn betyder Red børnene. Den består af de lokale værger, der har indlemmet et stort antal forældreløse børn i deres familier – for at sikre børnene en almindelig opvækst og forhindre, at de ender på gaden. Vores forening Red børnene i Gorom-Gorom blev stiftet i 2003 med det formål at hjælpe dem med at løse opgaven. I løbet af de første år udviklede vi sammen hovedopgaven for vores partnerskab: At sikre disse børn og unge skolegang, uddannelse og efterfølgende et arbejde. Dermed ville de blive en ressource for de familier, der har taget dem til sig, og ikke en belastning.

Madlavning til fællesspisning.

Forskelligheden mellem vores partner og os er store. De lever i et fattigt område af Burkina Faso, og de har selv meget lidt skolegang bag sig. Vores bidrag er at skaffe pengene og ikke mindre gennem en vedvarende dialog at indgå i en gensidig læreproces, hvor ligeværdigheden er den afgørende værdi.

I de seneste år har terrortruslen givet indsatsen den nye vinkel, at de unge, der opnår noget i livet, som de ikke vil miste, ikke er til fals for terroristernes nemme og overfladiske løfter om en mening med livet – og døden.

Det sidste af FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig, global udvikling hedder: Partnerskaber for handling. Vi ser vores forening som en beskeden faktor i en verdensomspændende kampagne for at sikre fremtiden for mennesker og miljø.

Hav tålmodighed. Meget snart vil du finde alt det gamle indhold her på denne nye. Fremover står nyhederne samlet i menuen. Du kan finde nyeste indlæg på siden i menuen her til højre.

Følg os også på Facebook. facebook logo

Med venlig hilsen Webmaster.