hænder fra mor og barn

PARTNERSKABET: FORSKELLIGHED OG LIGEVÆRDIGHED

Bestyrelsen i M’Balla Sukaabe foran samlingsstedet.

Initiativet til at hjælpe de mest sårbare børn og unge i Gorom-Gorom blev taget af kvindeforeningen M’Balla Sukaabe omkring årtusindskiftet. Deres navn betyder Red børnene. Den består af de lokale værger, der har indlemmet et stort antal forældreløse børn i deres familier – for at sikre børnene en almindelig opvækst og forhindre, at de ender på gaden. Vores forening Red børnene i Gorom-Gorom blev stiftet i 2003 med det formål at hjælpe dem med at løse opgaven. I løbet af de første år udviklede vi sammen hovedopgaven for vores partnerskab: At sikre disse børn og unge skolegang, uddannelse og efterfølgende et arbejde. Dermed ville de blive en ressource for de familier, der har taget dem til sig, og ikke en belastning.

Madlavning til fællesspisning.

Forskelligheden mellem vores partner og os er store. De lever i et fattigt område af Burkina Faso, og de har selv meget lidt skolegang bag sig. Vores bidrag er at skaffe pengene og ikke mindre gennem en vedvarende dialog at indgå i en gensidig læreproces, hvor ligeværdigheden er den afgørende værdi.

I de seneste år har terrortruslen givet indsatsen den nye vinkel, at de unge, der opnår noget i livet, som de ikke vil miste, ikke er til fals for terroristernes nemme og overfladiske løfter om en mening med livet – og døden.

Det sidste af FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig, global udvikling hedder: Partnerskaber for handling. Vi ser vores forening som en beskeden faktor i en verdensomspændende kampagne for at sikre fremtiden for mennesker og miljø.

Arbejde ved kværnen.

I skoleåret 2018-19 består M’Balla Sukaabe af 66 værger, der tilsammen har indlemmet 84 børn i deres familier. Deres arbejde har sit udgangspunkt i et samlingssted, der er opført for private midler, som er ydet til netop det formål. Her laver de blandt andet sæbe og lokale snacks (tørret chobal), afholder fællesmåltider for børnene og de unge med en lokal oplægsholder, der drøfter et tema med dem (for eksempel landbrug, seksualitet, terrortruslen…). Her er et lille bibliotek og en kværn, hvor naboerne mod en beskeden betaling kan få malet hirse og majs. Desuden holder de møder og drøfter besøg på skoler og lærepladser samt afprøver mulighederne for at skaffe alternative indtægtskilder.

Børn på biblioteket.

I disse år arbejder de på at finde et niveau, hvor det er realistisk for dem at løfte opgaven uden bidrag fra Danmark, når vores forenings bidrag som planlagt udfases i 2023. Det handler blandt andet om antallet af børn og unge samt de opgaver, deres forening i øvrigt påtager sig. Deres indsats har både blandt for lokale myndighedspersoner og andre foreninger og grupper været en inspirerende styrkelse af civilsamfundet.

I en såkaldt månedsfortælling fortalte vi i januar 2019 om, hvordan det er gået de 126 unge, der har fået støtte fra 2010 til 2017. Fra starten i 2003 har vi indtil nu sendt cirka 3 millioner kroner til M’Balla Sukaabe, inklusive beløb der ikke direkte indgår i vores forenings formål og regnskab, som for eksempel til opførelse af deres samlingssted, støtte til boligbyggeri efter en oversvømmelse i byen i 2006 og en særlig fødevareuddeling i et alvorligt sultår.

Siden 2012 har terrortruslen forhindret os i at besøge kvinderne i deres egen by. Den vedvarende dialog over telefon og mails er derfor blevet endnu vigtigere for os. Meget tyder på, at denne situation har styrket deres følelse af eget ansvar.

Hav tålmodighed. Meget snart vil du finde alt det gamle indhold her på denne nye. Fremover står nyhederne samlet i menuen. Du kan finde nyeste indlæg på siden i menuen her til højre.

Følg os også på Facebook. facebook logo

Med venlig hilsen Webmaster.