Foreningen TARTIT i Gorom-Gorom

Tartit arbejder for at forebygge terrorismen i det nordøstlige Burkina Faso – blandt andet ved gennem kulturelle arrangementer at modarbejde etniske fordomme, ved at tilbyde unge microlån eller gratis skoleudstyr og ved at medvirke til gratis udlevering af ID-kort. Besiddelsen af et sådant kort er blandt andet en betingelse for at lade sig indskrive som vælger til det fælles præsident- og parlamentsvalg den 22. november.
Desuden samarbejder foreningen med ungdomsskolernes personale og lokale skolemyndigheder om oprettelse af fredsskoleklubber Den 19. februar var det Gorom-Goroms tur til at oprette sådanne fredsskoleklubber. Det skete i fire skoler: Provinsgymnasiet, Departementsgymnasiet, Gorom-Gorom Realskole og Den katolske Realskole. I Danmark repræsenteres foreningen af Lisbeth Larsen, lisbeth.larsen@godmail.dk, 4190 3973. TC.