Madlavning2

Foreningen

M’balla Sukaabe er en burkinsk forening bestående af 67 kvinder, der alle er værger for et eller flere børn. Foreningen eksisterede allerede inden den danske søsterforening, og har hele tiden haft som formål at tage sig af udsatte børn. Ialt tager de 67 værger sig af 84 børn.

Red børnene i Gorom-Gorom er en dansk forening, der har som formål at støtte den burkinske forening M’balla Sukaabe. Sammen arbejder vi for at skaffe særligt trængende børn mad, tøj, medicin, skolegang/uddannelse og andre livsfornødenheder.
Alle børnene kommer fra byen Gorom-Gorom, som ligger i det nordlige Burkina Faso. De kan enten være forældreløse, eller også kan deres forældre ikke tage sig af dem fx pga. sygdom. Børnene bor sammen med medlemmer af M’balla Sukaabe. På den måde bliver børnene en del af kvindernes familie, og de slipper for at komme på børnehjem eller at skulle bo på gaden.

Find vores vedtægter og referater her.