Generalforsamling 2022

Husk den årlige generalforsamling den 23.april klokken 14.00. Det foregår som sædvanligt i Langenæskirken, Kirkedammen 2, Århus. Under generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe og kage.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Køreplan for lukning af foreningen i 2024               
  4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab samt forslag til budget.
  5. Behandling af indkomne forslag. Alle medlemmer i foreningen kan stille forslag til bestyrelsen frem til en uge før generalforsamlingen.  (Fremsendes til Karen Lundtofte)
  6. Fastsættelse af det kommende års kontingent.
  7. Valg af bestyrelse og suppleanter. På valg: Ulla Schou Pedersen, Sonja Salminen og Mette Dalsgaard (de modtager alle genvalg). Valg af suppleanter (Elisabeth Frausig og Erik Vestergaard)
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant (Tove Larsen og Peter Lyngmose Nielsen)
  9. Eventuelt.