Generalforsamling aflyst

Dette skulle have været en indkaldelse til generalforsamling lørdag, d. 25-4-2020,

Men da bestyrelsen i Red børnene i Gorom-Gorom løbende følger udviklingen i forbindelse med de mange tiltag, der er og bliver iværksat i forhold til Corona virussens smittefarlighed,  mener vi, at det ikke vil være forsvarligt, at gennemføre generalforsamlingen på nuværende tidspunkt

Bestyrelsen har godkendt beretning, arbejdsprogram, regnskab, budget og valg og foreslår og anbefaler udskydelse af generalforsamling 2020 til næste år

Hvis du har indvending mod dette bedes du henvende dig til Karen [karenlundtofte@gmail.com%20]karenlundtofte@gmail.com senest d. 25-4-2020. ellers betragtes det som vedtaget og generalforsamlingen vil blive afholdt sammen med den for 2021