Hilsen fra Abdoulaye 2

Abdoulaye har indtalt besked på min telefonsvarer og fortalt, at han nu har optalt de familier, der er søgt ud til ham. Der er tale om 100 familier i alt, og kommunen har fortalt ham, at de vil åbne en mini-klinik med en sygeplejerske ude hos ham. Der er ikke tale om, at de er søgt til landsbyen Kel-Egièf i al almindelighed, men ud til ham, hvor han bor. Mange af dem kendte han i forvejen, mens andre åbenbart er fulgt med. Der kommer nye hver dag.

Bortset fra det har vi så fået at vide fra kvinderne i M’Balla Sukaabe, at kommunen har indkaldt alle foreninger til møde om, hvordan de kan hjælpe. Alle åbne pladser i byen samt skolerne er optaget af internt fordrevne.

Indsamlingen til reg.nr. 3648 – konto: 3648414412 fortsætter. Efter aftale med Abdoulaye sender jeg først den næste sum, når han melder, at han har brugt de første penge. I første omgang prøver han vist at bespise dem alle. Bidrag til MobilePay 29 72 04 58 tælles også med med glæde og taknemlighed.

Kh. Thyge.