børn i Gorom-Gorom spiser

Støt os

Ideer til donationer

Foreningen tager med taknemlighed imod såvel engangsbeløb som regelmæssige, personlige bidrag.

 • Nogle givere har brugt særlige anledninger til at skaffe midler: For eksempel har et par medlemmer opfordret til, at gæsterne til deres bryllup lod være med at komme med gaver og i stedet sendte et beløb til vores konto. Det samme er sket i forbindelse med en barnedåb.
 • Og man kunne håbe, at andre tager ideen op til en fødselsdag, en housewarming, et jubilæum, en firmafødselsdag m.m. Man kan også forestille sig, at værten samler beløbet og sender det til os. Der er mange anledninger, hvor man kan forestille sig at skaffe et beløb til arbejdet i Gorom-Gorom. En gadefest, et idrætsarrangement, en vandretur osv. Hvis vores kalendere tillader det, kan vi som forening tilbyde at møde op med nogle store fotos fra M’Balla Sukaabes hverdag og lave et lille oplæg om formålet, måske fortælle et burkinsk eventyr eller to.
 • Desuden kan den enkelte jo pludselig have et beløb, der ikke er budgetteret med: Fra en lottogevinst, et gyldent håndtryk, tilbagebetaling fra Skat, biblioteksafgift, diæter, indtægter fra salg på Den Blå Avis, loppemarked eller tilsvarende, overskud fra læseklubben m.m. Måske er der blevet luft i økonomien, fordi børn er flyttet hjemmefra eller huslejen er faldet efter flytning.
 • Vi håber, at alle vore medlemmer og venner vil leve længe, men en opfordring til at sende et bidrag i stedet for blomster til en begravelse er en sigende gestus. Alle donationer går ubeskåret til børnene i Gorom-Gorom, derfor kan selv små beløb være med til at gøre en stor forskel.

Hvis du gerne vil øremærke dine penge, har vi herunder en liste med valgmuligheder.

1. Uddannelse som syerske – 2900 kr.

To år i mesterlære. Efter endt uddannelse får syersken en symaskine, materialer (saks, centimetermål, tråd, stof m.m.),  så hun kan starte for sig selv. Pigerne kan klare sig, med hvad de tjener, købe nyt stof, sy også til egne børn og have til lidt mad til familien. Hun tjener cirka 6 kr. på en dragt.

Beløbet dækker:

 • 2 års uddannelse: 600 kr. pr år
 • Iværksætterstøtte: 600 kr.
 • Symaskine: 1100 kr.

2. Uddannelse som mekaniker, snedker, maler, svejser – 1800 kr.

To år i mesterlære. Efter endt uddannelse får de lidt værktøj,  så de kan starte for sig selv. Der er altid arbejde til håndværkere. I 2018-19 har vi  5 mekanikerlærlinge og 1 malerlærling. 

Beløbet dækker:

 • 2 års uddannelse: 600 kr. pr år
 • Iværksætterstøtte: 600 kr.

3. Skoleudgifter

A. Grundskole

Koster 100 kr. pr barn. Selv om skolegangen er gratis for 1. – 6. kl. skal der stadig betales for materiale, bøger, hæfter samt til forældreforeningen

B. Realskole og gymnasium

Koster 475 kr. pr. barn. Der er ret store udgifter til børn i de større klasser og i privatskoler. I prisen er indregnet udgift til materiale, bøger, hæfter, kuglepenne samt diverse. Børnene går i skole så længe evner og lyst tillader det.

4. Skoleuniform – 150 kr. pr barn

Børn i forskolen og  skoleelever fra 7. kl. bærer uniform. Hvert år får de en ny. Den gamle er de enten vokset fra, eller den er slidt op. Det er naturligvis vores egne uddannede syersker, der syr uniformerne.

5. Lektiehjælp – 3000 kr.

Afgangsklassen i grundskolen ( 6. kl.) og det, der engang hed realskolen (10. kl.)får de  sidste tre måneder i skoleåret tilbudt lektiehjælp.  I realskolen  er det en gymnasielærer, der står for hjælpen i fagene matematik, fysik/ kemi.
Til daglig hjælper børnene hinanden.

Beløbet dækker:

 • Grundskolen: 1500 kr.
 • Realskolen: 1500 kr.

6. Tæppe, sovemåtte, myggenet – 125 kr. pr barn

I forbindelse med skolestart i oktober får hvert barn hvert andet år et myggenet, sæbe og brugt tøj. Det næste år får de en spand, en ny sovemåtte, sæbe og noget brugt tøj.Vi forestiller os ikke, at den gamle sovemåtte smides væk, men bruges til andre i familien og spanden kan bruges af flere. Der kan sove flere under myggenettet.

Vi har 84 børn, der hver skal have et “sæt”.

7. Medicin og hygiejne – 6000 kr. pr. år

Kvinderne har en “konto” på det lokale hospital, så når et barn skal have fx medicin, bliver det trukket fra kontoen. Som noget nyt er vi begyndt at købe menstruationsbind til pigerne, så de ikke behøver at forsømme skolen 3 – 4 dage om måneden  – det er en succes. Menstruationsbind koster 240 kr. for en kasse, der rækker til 2 måneder til alle pigerne.

8. 100 kg hirse – 360 kr.

Mindst 3 gange om året sender vi 1 sæk hirse til hver familie. Det rækker ikke langt, men er dog en hjælp og vi tror på, at børnene lettere lærer noget i skolen, når de ikke er alt for sultne og måske nedsættes medicinudgiften også.

Vi har 67 familier.

9. Månedsmøder  1200 kr.

Cirka 12-15 gange om året mødes børnene til et oplysende møde, det kan være om hiv/aids, børns rettigheder, hygiejne, pigers skolegang, tidlige ægteskaber og meget andet. Efter indslaget får de et sundt og nærende måltid mad.

Der deltager rigtig mange børn hver gang og en del af værgerne kommer også.

 

Få skattelettelse

Du kan også indbetale et beløb til vores konto i Merkur Fonden 8401 1098310. Skriv dit CPR-nummer i meddelelsesfeltet. Merkur Fonden indberetter herefter beløbet til skattevæsenet, og du får cirka 27 % af beløbet i skattelettelse (du kan dog højst få fradrag for 15.900 kr. i 2018 – Altså, hver gang du indbetaler 100 kr. får du 27 kr. i skattelettelse.

Derefter sender du en mail til Ulla, og her skriver du hvor meget og eventuelt til hvilket formål du har indbetalt (vi får nemlig ingen oplysninger fra Merkur Fonden, kun det samlede beløb, derfor vil vi gerne vide lidt om, hvor meget vi får, og om pengene skal gå til et bestemt formål).

Læs mere på Merkur Fonden.