Behov for fødevarehjælp

Verdensfødevareorganisationen FAO mener, at 10 % af den burkinske befolkning vil have brug for fødevarehjælp i løbet af dette år. “Et land… der længe blev betragtet som en model for civil fred, skal i dag håndtere en stadig mere kompleks situation  mht. sikkerhed, sundhed, klima og økonomi… Aktioner fra jihadistgrupper, selvforsvarsmilitser og klimatiske chok er fortsat vigtige faktorer, der understreger det høje niveau af fødevareusikkerhed,” bemærker organisationen i en udtalelse. Kilde: Burkina24. Oversættelse: TC.