Madlavning2

Foreningen

M’balla Sukaabe er en burkinsk forening bestående af 66 kvinder, der alle er værger for et eller flere børn. Foreningen eksisterede allerede inden den danske søsterforening, og har hele tiden haft som formål at tage sig af udsatte børn. Ialt tager de 66 værger sig af 84 børn.

Red børnene i Gorom-Gorom er en dansk forening, der har som formål at støtte den burkinske forening M’balla Sukaabe. Sammen arbejder vi for at skaffe særligt trængende børn mad, tøj, medicin, skolegang/uddannelse og andre livsfornødenheder.
Alle børnene kommer fra byen Gorom-Gorom, som ligger i det nordlige Burkina Faso. De kan enten være forældreløse, eller også kan deres forældre ikke tage sig af dem fx pga. sygdom. Børnene bor sammen med medlemmer af M’balla Sukaabe. På den måde bliver børnene en del af kvindernes familie, og de slipper for at komme på børnehjem eller at skulle bo på gaden.

Samlingsstedet

Arbejde ved kværnen.

I skoleåret 2018-19 består M’Balla Sukaabe af 66 værger, der tilsammen har indlemmet 84 børn i deres familier. Deres arbejde har sit udgangspunkt i et samlingssted, der er opført for private midler, som er ydet til netop det formål. Her laver de blandt andet sæbe og lokale snacks (tørret chobal), afholder fællesmåltider for børnene og de unge med en lokal oplægsholder, der drøfter et tema med dem (for eksempel landbrug, seksualitet, terrortruslen…). Her er et lille bibliotek og en kværn, hvor naboerne mod en beskeden betaling kan få malet hirse og majs. Desuden holder de møder og drøfter besøg på skoler og lærepladser samt afprøver mulighederne for at skaffe alternative indtægtskilder.

Børn på biblioteket.

I disse år arbejder de på at finde et niveau, hvor det er realistisk for dem at løfte opgaven uden bidrag fra Danmark, når vores forenings bidrag som planlagt udfases i 2023. Det handler blandt andet om antallet af børn og unge samt de opgaver, deres forening i øvrigt påtager sig. Deres indsats har både blandt for lokale myndighedspersoner og andre foreninger og grupper været en inspirerende styrkelse af civilsamfundet.

Hvordan gik det børnene?

I en månedsfortælling fortalte vi i januar 2019 om, hvordan det er gået de 126 unge, der har fået støtte fra 2010 til 2017. Fra starten i 2003 har vi indtil nu sendt cirka 3 millioner kroner til M’Balla Sukaabe, inklusive beløb der ikke direkte indgår i vores forenings formål og regnskab, som for eksempel til opførelse af deres samlingssted, støtte til boligbyggeri efter en oversvømmelse i byen i 2006 og en særlig fødevareuddeling i et alvorligt sultår.

Siden 2012 har terrortruslen forhindret os i at besøge kvinderne i deres egen by. Den vedvarende dialog over telefon og mails er derfor blevet endnu vigtigere for os. Meget tyder på, at denne situation har styrket deres følelse af eget ansvar.

Find vores vedtægter og referater her.