Opgørelse fra Gorom-Gorom

Seini AG Ahmid har den 18. april 2022 lagt en opgørelse fra Borgervagtkomitéen for Gorom-Gorom på Facebook. Heri opgøres en række af byens mest presserende problemer. Jeg bider mærke i, at også Oursi, og dermed alle andre kommuner end Gorom-Gorom af Oudalan-provinsens i alt fem, betragtes som ude af myndighedernes kontrol på grund af terrorismen.

Desuden meddeles det, at landets statistik angiver antallet af internt fordrevne i byen til at være 48.000 personer.

Antallet af fastboende borgere i kommunen Gorom-Gorom angiver til at være 158.146 (tal fra 2019), men vurderes nu inklusive de internt fordrevne til at være over 200.000. TC.