Sahel-regionen har flest fordrevne

Med 493.157 internt fordrevne er Sahel-regionen den af Burkina Fasos 13 regioner, der har modtaget flest af de i alt 1.368.164 personer, der p.g.a. terrorismen er fordrevet inden for landets grænser. I 2019 blev befolkningen i den nævnte region opgjort til 1.094.907 indbyggere. Kilde: Seini Ag Ahmid på Facebook. TC.