Tag-arkiv: international udvikling

Familieplanlægning

Burkinsk plakat med budskab om familieplanlægning. "Lad os undgå graviditeter tæt på hinanden for at bevare moders og barns sundhed". Teksten i bunden lyder: "En lykkelig familie er en planlagt familie".

Burkinsk plakat med budskab om familieplanlægning. “Lad os undgå graviditeter tæt på hinanden for at bevare moders og barns sundhed”. Teksten i bunden lyder: “En lykkelig familie er en planlagt familie”.

MÅNEDSFORTÆLLING JUNI 2018

Emnet ses som en forlængelse af sidste måneds omtale af et forslag om at sende lastbiler med kondomer til Afrika for at bremse ”befolkningseksplosionen” – og som en opfølgning af fortællingen om den demografiske dividende fra oktober sidste år.

I februar 2017 fik Burkina Faso en ny sundhedsminister, Nicolas Meda, og han har allerede nu markeret sig stærkt. I den burkinske nationalforsamling har han gjort sig til en stærk fortaler for at lovliggøre abort, og han omtaler gerne familieplanlægning som en menneskerettighed: ”Det er de afrikanske kvinders egen beslutning, hvor mange børn de vil have, hvornår og med hvem.”

​I maj 2017 udnævnte han Anne Thieba, som er gift med den burkinske premierminister, som ambassadør for familieplanlægning, og internationalt er han blevet kendt som primus motor i et vestafrikansk initiativ fra juli samme år, hvor repræsentanter for ni lande har lovet hinanden at nedbringe befolkningstilvæksten. I en fem minutters video konstaterer han – på engelsk, at så længe hver kvinde føder seks børn, kan landene ikke få udbytte af den demografiske dividende. Det skal forstås sådan, at først når man har færre børn i forhold til mennesker i den produktive voksenalder, opstår dette ekstra udbytte for samfundsøkonomien – i den periode hvor de fattigste lande endnu ikke har så mange ældre at forsørge som de rige lande.

De ni vestafrikanske lande har derfor besluttet at øge de nationale budgetter for familieplanlægning med 10 % og søge international støtte til en yderligere satsning. Ambitionen er, at allerede i 2020 får hver kvinde i gennemsnit et barn mindre. Strategien består blandt andet i at tilvejebringe et personale, der kan tilbyde hver eneste husstand langtidsvirkende prævention, og at antallet af burkinske kvinder, der bruger moderne prævention, i den samme korte periode forøges med 3,2 millioner. I vores eget land var det især forbedrede livsvilkår, der bragte antallet af fødsler drastisk ned fra et gennemsnit på cirka syv pr. kvinde. Men også hos os har prævention haft betydning. Når vi i dag kan konstatere, at hver dansk kvinde i gennemsnit kun får cirka 1,7 barn, er det rimeligt at nævne den øgede adgang til forskellige former for prævention, ikke mindst p-pillen.

Jeg ser ikke de nye vestafrikanske initiativer som et dementi af, at fødselstallet kun kan nedbringe som led i en social og økonomisk udvikling. Snarere tværtimod, for kampagnen for familieplanlægning opstår jo i sammenhæng med andre tendenser i udviklingen. Som sædvanlig, når emnet er udvikling, er der nemlig ikke tale om et enten-eller, men et både-og. Der skal både overvindes social-økonomiske, praktiske og mentale barrierer for at dæmpe befolkningstilvæksten.

Hvis udviklingen fortsat skal gå den rigtige vej, skal der også fremover satses på adskillige sektorer samtidigt. Den nye kampagne kan ses som et udtryk for, at mange års økonomisk vækst og social udvikling nu skal knyttes til en forbedret familieplanlægning for at give de bedst mulige resultater.

I de små landsbyer og bopladser uden for Gorom-Gorom mener mange landbokvinder og deres mænd fortsat, at de får brug for mange unge hænder – ganske som deres forfædre har haft det, og at børnene desuden er deres eneste alderdomssikring. Det har de indtil videre muligvis ret i. Men når samfundsøkonomiens udvikling også for dem fører til, at det bliver en tydelig fordel at få færre børn, så skal de praktiske muligheder for at beskytte sig mod uønskede graviditeter være til stede, ikke mindst i form af en fungerende sundhedssektor med et personale, der blandt meget andet kan formidle mulighederne for familieplanlægning.

Det kan bare ikke gøres på bekostning af andre indsatser, for eksempel de seneste årtiers store satsning på grundskolen, og især på pigers skolegang. Skolegang giver både viden og horisont, selv når det faglige niveau er lavt. Piger, der ikke har gået i skole, er mere tilbøjelige til at lade gamle forestillinger overtrumfe selv den mest relevante, moderne folkeoplysning.

​M’Balla Sukaabe har efterhånden gennem mange år gennemført månedsmøder med et tema for børnene. Blandt emnerne har været unges seksualitet, uønsket graviditet og svangerskabsforebyggende metoder. Men disse emner har kun effekt i sammenhæng med mange andre emner, der har været taget op – og i kraft af, at alle ”vore piger” sikres skolegang.

Nemt er det bestemt ikke. Nicolas Medea har flere gange slået fast, at der er stærke konservative kræfter i samfundet, ofte religiøse, som modarbejder hans politik. Piger ude i de små samfund i Sahel-området kan stadigvæk støde på den holdning, at det er særligt flot at have født alene, uden hjælp af for eksempel en jordemoder. Og de religiøse ledere har ofte nemmere ved at hævde, at Gud eller Allah mætter alle de munde, han skaber, end til at støtte de nye initiativer. At flere amerikanske præsidenter, herunder den nuværende, følger de hjemlige højreorienterede, religiøse kræfters ønske om at forbyde enhver støtte til organisationer, der arbejder for abort og/eller prævention, begrænser desuden mulighederne for at få økonomisk støtte til en ny politik. Det kræver noget særligt at arbejde for familieplanlægning.

Jeg husker tydeligt, at jeg engang hos en katolsk hjælpepræst så en stor, sort tavle, hvoraf det fremgik, at han underviste landsbyens kvinder i forskellige former for prævention. Da jeg kommenterede, at det vist ikke lige var pavens politik, svarede han: ”Sådan skal pavens holdning nu ikke forstås.” Han havde med andre ord valgt den fortolkning af kærlighedsbuddet, som han lokalt kunne stå inde for, men det har næppe været et nemt valg at træffe.

Hvis du alligevel har åbnet for youtube for at høre sundhedsministerens oplæg, kan du også se en lokal leder i Oudalan-provinsen tale for familieplanlægning – denne gang på fransk. Som andre traditionelle ledere ved han, at en opfordring til at få færre børn kan være penibel. I stedet lægger han vægt på det ønskelige i at sikre større afstand mellem den enkelte kvindes fødsler. Resultatet er det samme, men budskabet er nemmere at tage imod i de miljøer, hvor prævention indtil nu har været noget for ”de hvide og dem inde i byerne”.
​TC 

Den store grønne mur tværs over Afrika. Source: Agence Africaine de la grande muraille verte

Månedsfortællinger

MÅNEDSFORTÆLLING SEPTEMBER 2017
 
Gennem en årrække har foreningen Red Børnene i Gorom-Gorom bragt månedsfortællinger med fotos på hjemmesiden. De handler om mange forskellige emner, som er relevante for samarbejdet med M’Balla Sukaabe. Der er historier om Gorom-Gorom og den kultur, kvinderne og børnene lever i. Om landet Burkina Faso og om det internationale samarbejde, som betyder noget for områdets udvikling – og for vores forståelse af deres situation.

Herunder er 65 af fortællingerne sorteret i fire grupper. Det er dem, vi har bragt efter 2012 samt et lille udvalg fra årene inden da:

  1. Sahel-kultur
  2. Burkina Faso og Sahel
  3. International udvikling
  4. Gorom-Gorom og M’Balla Sukaabe.

De er – inden for de fire grupper – anbragt i tidsorden, så de nyeste kommer først. Og de har alle fået nye overskrifter, så medlemmer, undervisere og andre interesserede hurtigt kan få overblik over indholdet.

Hvis ikke andet er angivet, er månedsfortællingen, ligesom dette, skrevet af ​Thyge Christensen.

SAHELKULTUR
Februar 2017: Om æsler og gribbe.
December 2016: 2. fortælling om kvægfolket peulerne.
November 2016: 1. fortælling om kvægfolket peulerne.
Juni 2016: Om den internationale menstruationsdag.
September 2014: Om holdningen til skolegang.
Juni 2014: Om legetøj og spil.
Februar 2014: Om humor og latter.
November 2012: En fortælling om sult.
Oktober 2011: Om ordsprog.
August 2011: Om religion.
Maj 2011: Om mad.
April 2011: Om dans.
November 2010: Om nomadekultur.
Juli 2010: Om humor som fredskultur.

BURKINA FASO OG SAHEL
Oktober 2017: Om alderssammensætning og aldersdividende.
August 2017: Om at måle udvikling. 
Juni 2017: Den store grønne mur af træer mod ørkenen. 
April 2017: Om jagten på guld. 
Marts 2017: Om guldminer i Burkina Faso.
Juli 2016: Om terror.
Maj 2016: Kronprinsesse Mary i Burkina Faso.
November 2015: Om den bevægelse, der vandt over kupmagerne.
December 2014: Om revolutionen i 2014.
Oktober 2014: De vigtigste forandringer gennem 35 år.
December 2013: Om det dansk-burkinske udviklingssamarbejde.
Oktober 2013: Om Danidas Sahel-strategi.
April 2013: Breve om at leve i krigens skygge.
December 2011: Om kalendere, festivaller og andre mærkedage.
Juli 2011: Om veje og anden infrastruktur.
 

INTERNATIONAL UDVIKLING (SET FRA SAHEL)
Juli 2017: Hvordan går det med verdensmålene?
Oktober 2016: Om at investere i børn.
Marts 2016: Om migration. 
Maj 2015: Afrika er rykket tættere på.
August 2015: Om håb og håbløshed.
December 2015: Om de nye verdensmål i forhold til Gorom-Gorom.
November 2014: Om ebola.
Maj 2014: Om kvindernes internationale dag.
Marts 2014: Danske måder at hjælpe børn på.
 

GOROM-GOROM OG M’BALLA SUKAABE
Maj 2017: Olie fra balanites-træet.
Januar 2017: Møde mellem Red Børnene i Gorom-Gorom og M’Balla Sukaabe.
September 2016: Om at trappe projektet langsomt ned.
August 2016: Om M’Balla Sukaabes fællesmåltider.
April 2016: Om vandforsyningen i Gorom-Gorom.
Februar 2016: Møde mellem Red Børnene i Gorom-Gorom og M’Balla Sukaabe.
Januar 2016: Om valget i Burkina Faso.
Oktober 2015: Samtaler om foreningens strategi.
September 2015: Hverdagen på kvindernes samlingssted.
Juli 2015: Foreningens folder på fransk.
Juni 2015: Om den skrøbelige situation i og omkring Gorom-Gorom. 
April 2015: Gymnasiebreve.
Marts 2015: Referat fra fællesmøder på samlingsstedet.
Februar 2015: Møde mellem Red Børnene i Gorom-Gorom og M’Balla Sukaabe.
Januar 2015: Abdoulaye om sit liv.
August 2014: Om at skaffe pengene.
Juli 2014: Om samarbejdsstatus.
Januar 2014: Hadjata og Fatimata om rejsen til Danmark.
November 2013: Kvindernes arbejdsområder.
September 2013: Hvad bruger vi pengene til?
August 2013: Unge i arbejde.
Juni 2013: Dagbog fra Hadjatas og Fatimatas besøg.
Maj 2013: Om hjertesprog.
Marts 2013: Møde mellem Red Børnene i Gorom-Gorom og M’Balla Sukaabe.
Februar 2013: 2.artikel om landbrug.
Januar 2013: 1. artikel om landbrug.
Juni 2011: Om erhvervsmuligheder.