Thyges spørgsmål til udviklingsministeriet

Til udviklingsministeren – eller ministeriet.

I dagens medier kan det læses, at der vil blive sparet 157 millioner kroner på udviklingssamarbejdet i Burkina Faso (og derefter overført til udgifter i forbindelse med modtagelsen af flygtninge fra Ukraine). Mit spørgsmål går på, om det beløb er det samme, som Danmark allerede har meddelt at undlade at bruge på samarbejde med Burkina Faso i forbindelse med den delvise afbrydelse af samarbejdet i forbindelse med militærkuppet den 24. januar i år?

Med venlig hilsen, Thyge Christensen.

Kære Thyge Mange tak for din mail. Situationen i Ukraine er ekstraordinær, og de humanitære behov enorme. I den nuværende situation, hvor et nærområde til EU er i krig, har Danmark et helt særligt ansvar for at yde humanitær bistand, samt at modtage og hjælpe flygtninge. Som konsekvens heraf, har den danske regering skullet træffe nogle vanskelige beslutninger vedrørende omprioritering af udviklingsbistanden. Det vil desværre påvirke en række planlagte projekter og programmer i 2022 – herunder dele af udviklingssamarbejdet i Burkina Faso, hvor der i alt er udskudt midler for 200 mio. kr. Omprioriteringen af udviklingsbistanden indebærer en udskydelse af projekter og rækker længere end den justering, som blev foretaget i februar som følge af militærkuppet i Burkina Faso. Det er dog vigtigt at understrege, at der er tale om en udskydelse i udbetalingen af midler, som ikke påvirker de igangværende aktiviteter. De udskudte midler forventes udbetalt i kommende år, således at niveauet for den samlede bistand til Burkina Faso over en årrække fastholdes. Det har været afgørende for den danske regering, at omprioriteringen foretages så skånsomt som muligt med størst mulig hensyn til Danmarks partnere. Med venlig hilsen,

Signe Olsen

Kære alle. Så er der – langt om længe – kommet et svar på min mail til udviklingsministeren. Jeg lægger ikke mindst til, at igangværende projekter åbenbart ikke berøres – og at der over en årrække er det samme beløb til rådighed. Det ser blidt ud for Burkina – i betragtning af kuppet den 24. januar. Kh. Thyge.